برخی از پارچه های پنبه ای هنگام شستشو بیش از حد چروک میشوند و به اتو کردن نیاز دارند. برای اتو کردن این لباس ها درجه اتو را روی درجه حرارت متوسط تنظیم کنید و همیشه پارچه را پشت و رو اتو بکشید.

اگر نگران سوختن لباس تان هستید می توانید پارچه ی دیگری را بین اتو و پارچه پنبه ای قرار دهید. درجه حرارت بسیار بالا هنگام اتو کردن میتواند الیاف سلولزی را بسوزاند. سوختن پارچه یا زرد شدن آن هنگامی رخ میدهد که الیاف پارچه شروع به سوختن میکنند.

اگر میخواهید پارچه بعد از اتو کردن خشک بایستد، در حین اتو کردن از اسپری آهار استفاده کنید. برای خشک ایستادن پیراهنها، باید از آهار مایع استفاده کنید.

همچنین میتوانید برای صاف کردن چروکهای لباس پنبه ای از دستگاه بخور استفاده کنید یا لباسها را در حمام پر از بخار آویزان کنید. با این کار لباس شما ظاهری خشک پیدا نمی کند اما چروک های بزرگ آن برطرف می شود.