اتوکشی پیراهن

R91LaFY6gyjA4sC3B4sKrGevHxe7hmx55ZgZ9hpc 1024x768 - How To Iron A Shirt

برخی از پارچه هاي پنبه اي هنگام شستشو بیش از حد چروك میشوند و به اتو کردن نیاز دارند. براي اتو کردن این لباس ها درجه اتو را روي درجه حرارت متوسط تنظیم کنید و همیشه پارچه را پشت و رو اتو بکشید.

اگر نگران سوختن لباس تان هستید می توانید پارچه ي دیگري را بین اتو و پارچه پنبه اي قرار دهید. درجه حرارت بسیار بالا هنگام اتو کردن میتواند الیاف سلولزي را بسوزاند. سوختن پارچه یا زرد شدن آن هنگامی رخ میدهد که الیاف پارچه شروع به سوختن میکنند.

اگر میخواهید پارچه بعد از اتو کردن خشک بایستد، در حین اتو کردن از اسپري آهار استفاده کنید. براي خشک ایستادن پیراهنها، باید از آهار مایع استفاده کنید.

همچنین میتوانید براي صاف کردن چروکهاي لباس پنبه اي از دستگاه بخور استفاده کنید یا لباسها را در حمام پر از بخار آویزان کنید. با این کار لباس شما ظاهري خشک پیدا نمی کند اما چروک هاي بزرگ آن برطرف می شود.