روش نگهداری پیراهن

cotton clothe 1024x685 - How To Keeping Cotton Clothes

نگهداري

 

پنبه، پارچه اي بادوام است و لباس هاي پنبه اي را می توان براي مدت طولانی به طور روزانه پوشید.

براي حفظ لباس پنبه اي در شرایط مطلوب، شلوارهاي پنبه اي را تا زده و در کمد قرار دهید؛ پیراهن هاي پنبه اي را نیز درکمد آویزان کنید تا از چروك شدن آنها جلوگیري شود. براي حفظ شکل، رنگ و کیفیت پارچه هاي پنبه اي خصوصاً لباسهاي جین سعی کنید آنها را کمتر شستشو دهید.

براي جلوگیري از کمرنگ شدن لباس ها، قبل از شستشو آنها را پشت و رو کنید، ماشین لباسشویی خود را بیش از حد پر نکنید و در صورت امکان از آب سرد براي شستشو استفاده کنید.

 

 تعمیرات

 

با وجود دوام بالاي پارچه پنبه اي، این پارچه ها ممکن است مستعد پارگی و کمرنگ شدن نیز باشند. اگر در دوخت و دوز مهارت دارید، تعمیر پارگی لباس برایتان کار بسیار سادهاي خواهد بود. اگر پارگی لباس زیاد است می توانید آن را به خیاط بدهید تا برایتان تعمیر کند.