روش شستن پیراهن

پیراهن هاي از جنس پارچه پنبه راحت و بادوام هستند و به سلامت پوست شما آسیبی هم نمی رسانند اما براي

اینکه بتوانیم سالیان متمادي از آنها استفاده کنیم باید به قبل از اینکه لباس هاي پنبه اي را در ماشین لباسشویی

بیندازید همیشه به برچسب آنها دقت کنید.

Mother Children Laundry 732x549 thumbnail - How To Wash A Shirt

پارچه پنبه اي یا نخی از الیاف گیاهان طبیعی ساخته شده است و به طور گسترده اي براي دوخت پیراهن هاي مردانه و لباس هاي مختلف از شلوار کتان و جین استفاده میشود. با درهم تنیدن این الیاف پارچه هاي نرم و راحت تولید میشوند.

پیراهن هاي از جنس پارچه پنبه راحت و بادوام هستند و به سلامت پوست شما آسیبی هم نمی رسانند اما براي اینکه بتوانیم سالیان متمادي از آنها استفاده کنیم باید به قبل از اینکه لباس هاي پنبه اي را در ماشین لباسشویی بیندازید همیشه به برچسب آنها دقت کنید؛ پنبه اي با اینکه قابل شستشو است اما برخی از لباس ها یا تزئینات جانبی آنها ممکن است موادي داشته باشند که به آن شکل می دهند اما قابل شستشو نیستند، براي مثال لایه ایی که در برخی از کت ها کار گذاشته می شود را نمی توان شست.

بنابراین، اگر در شستن لباس خیلی تجربه ندارید حتماً به برچسب هاي روي البسه دقت کنید.

اگر روي آنها نوشته شده که لباس فقط باید به خشکشویی داده شود، نباید آن را داخل ماشین لباسشویی قرار دهید.

لباس هاي پنبه اي را، بسته به اینکه لباس چقدر کثیف شده است، باید بعد از دو تا سه بار پوشیدن شست.

 

لکه های روی پارچه را پیدا کرده و آنها را برطرف کنید.

 

اگر لباس یا ملافه پنبه اي شما لکه دارد، قبل از اینکه آنها را داخل ماشین لباسشویی بیندازید، لکه ها را با مایع لکه بر از بین ببرید. زمان لازم براي پاك شدن لکه بستگی به این دارد که چقدر از زمان ایجاد لکه گذشته است؛ لکه هاي روي پارچه ها را پیدا کرده و آنها را برطرف کنید.

 

نکته

 

الیاف لباس ها در حین شستشو و زمانی که در معرض محصولات لکه بر قرار می گیرند واکنش هاي متفاوتی نشان می دهند، هنگامیکه براي اولین بار از یک محصول لکه بر براي پارچه هاي رنگی پنبه اي، به خصوص پارچه هاي تیره رنگ استفاده می کنید، ابتدا آن محصول را روي سجاف داخلی لباس یا حاشیه لباس امتحان کنید تا مطمئن شوید که رنگ لباس را تغییر نمی دهد.

 

مواد شوینده و نرم کننده لباس

 

بهترین گزینه براي از بین بردن چرك، بوي بدن و اکثر لکه ها از پارچه انتخاب مواد انتخاب مواد شوینده با کارایی بالا (اچ ایی) است.

با این حال اگر لباس هایتان فقط کمی چرك شده اند، مانعی ندارد از هر نوع ماده شوینده اي که می خواهید براي شستن پارچه هاي پنبه اي استفاده کنید.

نرم کننده هاي لباس، الیاف پارچه ي پنبه اي را نرم تر می کنند و می توانند چین و چروك پارچه را کاهش دهند، با این حال، استفاده از آنها براي لباس هاي پنبه اي ضروري نیست و انتخابش با خود شماست.

 

حذف لکه ها

 

مانند همه پارچه هاي دیگر، لکه هاي روي لباس هاي پنبه اي را نیز باید با توجه به دستورالعمل هاي حذف لکه به سرعت از بین ببرید تا از به وجود آمدن لکه هاي دائمی جلوگیري شود. دستورالعمل هاي مایع لکه بر را به دقت دنبال کنید و براي حذف بهتر لکه، بگذارید حداقل 10 دقیقه در ماده لکه بر بماند، سپس آن را داخل

ماشین لباسشویی بیندازید.

با اینکه بسیاري از افراد از مایع سفیدکننده کلردار براي سفید کردن لباس هاي پنبهاي خود استفاده می کنند اما واقعیت این است که سفیدکننده کلردار، الیاف پنبه اي را ضعیف می کند. سفیدکننده کلردار رقیق نشده، هرگز نباید به طور مستقیم با الیاف پارچه تماس پیدا کند چون که باعث سوراخ شدن آن می شود. محلول هاي رقیق

شده ي این سفیدکننده ها را میتوان با خیال راحت براي پاك کردن و سفید کردن الیاف پنبه اي یا سلولزي استفاده کرد. همیشه دستورالعملهاي ذکرشده روي برچسب مایع سفیدکننده را به دقت خوانده و از آنها پیروي کنید.

با وجود این به خاطر داشته باشید که حتی محلول هاي رقیق شده نیز الیاف پارچه را ضعیف میکنند و استفاده طولانی مدت از آنها منجر به کهنه شدن و پارگی پارچه ها می شود.

یک گزینه ي بهتر براي سفید کردن و روشن کردن پارچه هاي پنبه اي سفید و رنگی، استفاده از سفیدکننده هاي حاوي اکسیژن است. سفیدکننده هاي اکسیژن دار آهسته تر از محلولهاي کلردار عمل میکنند بنابراین هنگام استفاده از آنها، براي به دست آوردن بهترین نتایج، پارچه ها باید حداقل یک ساعت در محلول خیس بخورند.

قبل از استفاده برچسب محصول را بخوانید و دستورالعمل هاي آن را دنبال کنید.

 

دماي مناسب آب

 

با آب ولرم 40 درجه و یا سرد براي شستشوي لباس هاي پنبه اي است زیرا در این دما از آب رفتن یا کش آمدن لباس هاي پنبه اي جلوگیري می شود. البته لباس هاي پنبه اي که چسب بدن هستند مثل لباس زیر، جوراب یا لباس خواب از این قاعده مستثنا هستند. دماي پایین تر آب به جلوگیري از محو شدن رنگهاي روشن و تیره پارچه کمک میکند.

لباس زیر، جوراب، لباس خواب، ملافه تخت خواب، حوله هاي حمام و حوله هاي آشپزخانه را باید براي از بین بردن باکتري ها، چرك و مایعات بدن در آب گرم شست. این امر خصوصاً وقتی اهمیت پیدا میکند که افرادي با سیستم ایمنی ضعیف در خانه حضور داشته باشند، مثلاً کسی بیمار باشد یا فرزند خردسال یا فرد سالخورده اي در خانواده باشد.

دماي بالاي آب براي شستن پارچه پنبهاي مناسب نیست و میتواند موجب کوچک شدن الیاف پارچه شود.

مقدار کوچک شدن پارچه به بافت آن و نحوه پرداخت پارچه در کارخانه نساجی بستگی دارد. واضح است که شما نمیتوانید بافت پارچه را تغییر دهید اما میتوانید با رعایت نکات ذکرشده از کوچک شدن بیش از حد پارچه جلوگیري کنید.

 

خشک کردن

 

خشک کردن بیش از حد نه تنها باعث میشود که بعضی از لباس هاي پنبه اي به خاطر دماي بالا کوچک شوند بلکه باعث چین و چروك بیش از حد پارچه نیز میشود. براي لباس هاي پنبه اي، حالت ضد چروك را انتخاب کنید یا از دور پایین خشک کن مانند 400 دور استفاده کنید.

پنبه اي هاي سفید را میتوان بدون خشکن بر روي طناب رخت خارج از خانه با نور خورشید خشک کنید،

لباس هاي رنگی را از دور از نور مستقیم خورشید آویزان کنید تا از کمرنگ شدن آنها جلوگیري شود.

 

آیا پارچه پنبه اي باید به خشکشویی داده شود؟

 

اگرپیراهن ، شلوار جین تیره، کت یا شلوار راحتی از جنس پنبه دارید و می‌خواهید از محو شدن رنگش و پوسیدگی جلوگیري کنید یکی از بهترین گزینه ها دادن آنها به خشکشویی است. کارکنان حرفه اي خشکشویی ها میدانند که چگونه پارچه را به درستی تمیز کنند.