استعلام سریال و اصالت محصول

به هر محصول یک شماره سریال منحصر بفرد اختصاص داده شده که به همراه شناسنامه آن به پیراهن دوخته شده است.

همین شماره در هنگام خرید بر روی یک کارت بصورت فیزیکی چاپ شده و برای شما ارسال می‌گردد.

این کارت  به شما اعتماد بنفس بیشتری برای انتخاب ASI بعنوان دوست قابل اعتماد خواهد داد. در واقع ، این یک حس واقعی از ثبات برند را به شما القا می کند که ASI میتواند سالها در کنار شما باشد.

هر پیراهن به مدت شش ماه برای کیفیت دوخت و پارچه دارای ضمانت تعویض یا عودت می باشد، پس نگران کیفیت نباشید و فقط انتخاب کنید و لذت ببرید.