Bussiness Class

این گروه از پیراهن ها برای فعالیت های روزانه شما طراحی شده است.

این گروه با اینکه به صورت اسلیم فیت طراحی شده دارای یک آزادی استاندارد نیز هست که باعث می شود همزمان هم ظاهر شما شیک و رسمی و خوش فرم نشان داده شود هم راحت باشید و مانند بقیه اسلیم فیت ها به تن شما نخواهد چسبید و کلافه تان نخواهد کرد.

 

موارد استفاده پیشنهادی

قرارهای تجاری و شخصی، محل کار، خرید و هر فعالیت دیگری که شما نیاز به پوشیدن پیراهن بیشتر از 4 ساعت دارید.

گروه هدف

بیزینس من ها، مدیران عامل، مدیران و کارمندان ارشد، وکلاء، پزشکان و جراحان و فعالین اقتصادی

Chelsea

550،000 تومان

Chelsea

550،000 تومان

Chelsea

550،000 تومان

Peacock

550،000 تومان

Peacock

550،000 تومان

Peacock

550،000 تومان

Tetron

450،000 تومان

Tetron

450،000 تومان

Tetron

450،000 تومان

Diplomat

580،000 تومان

Diplomat

580،000 تومان

Diplomat

580،000 تومان

Milan

750،000 تومان

Oxford

480،000 تومان

Mastery

700،000 تومان

Winner

750،000 تومان

Success

750،000 تومان